Liga Studenţilor - Statutul Ligii

Cap. 1. Dispoziţii generale:

       Art. 1. Liga Studenţilor din Facultatea de Inginerie Hunedoara - prescurtat LSH, este persoană juridică de drept privat, fără scop guvernamental, patrimonial, care reuneşte pe baza liberului consimţământ studenţii de la toate formele de învaţământ din Facultatea de Inginerie din Hunedoara sau alte persoane interesate care respectă prevederile prezentului statut.
       Art. 2. LSH are sediul in Hunedoara, Strada Revoluţiei nr. 5 corpul B

       Art. 3. Durata de funcţionare a LSH este nedeterminată.

Cap. 2. Scopuri şi obiective:

       Art. 4. Scopul principal al LSH este promovarea intereselor generale şi specifice ale membrilor în toate domeniile de activitate, precum elaborarea şi desfăşurarea de programe specifice în domeniul formării, instruirii şi educării studenţilor şi altor categorii de tineri.

       Art. 5. În vederea îndeplinirii scopului propus, LSH îşi propune realizarea următoarelor obiective:

a). reprezentarea studenţilor membrii prin delegaţi aleşi de organele de conducere universitare la toate nivelele (Consiliul Facultăţii, Biroul Facultăţii, Senat etc.);
b). organizarea de acţiuni revendicative sau de protest în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
c). organizarea de acţiuni cu caracter profesional-stiinţific, cultural, turistic, sportiv sau orice alte activiţati specifice;
d). stabilirea unui dialog permanent cu cadrele didactice, alţi salariaţi ai facultăţii sau ai institutului, precum si cu conducerile acestora;
e). asocierea sau afilierea la alte organizaţii cu interese similare din ţara sau străinătate;
f). stabilirea unor legături si colaborări cu alte organizaţii la nivel naţional şi internaţional;
g). sprijinirea şi stimularea studenţilor şi tinerilor cu aptitudini deosebite sau aflaţi in situaţii sociale precare;
h). desfăşurarea oricărui tip de activităţi, in condiţiile legislaţiei şi ale prezentului statut.

Pentru a vizualiza intreg statutul ligii: