Liga Studenţilor - Statutul studentului

       Adoptarea Statutului Studentului este un rezultat major pentru studenţii români pentru care ANOSR a militat înca din 2007. Dupa ce a fost dezbatut cu toţi reprezentanţii studenţilor, dupa lungi negocieri, amânări şi presiuni în stradă, ne bucurăm să avem într-un final un statut propriu, care să ne garanteze drepturile din universitate. Adoptarea Statutului Studentului este în acelaşi timp un prim pas înspre respectarea tuturor drepturilor studenţilor.

Principalele drepturi ale studenţilor pe care le subliniază statutul sunt:

a).Dreptul de a beneficia de suport de curs gratuit, în format fizic sau electronic şi acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit, în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultaţii;

b).Dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un "Ghid al studentului", care să contină toate informaţiile necesare;

c).Dreptul de a evalua cadrele didactice, rezultatele sunt publice şi vor conţine centralizarea tuturor evaluărilor pentru fiecare profesor în parte;

d).Dreptul de a organiza alegeri pentru studenţii reprezentanţi în mod liber şi independent, fără implicarea cadrelor didactice sau a conducerii universitaţii/facultaţii;

e).Dreptul de a nu condiţiona statutul studentului, reprezentat in funcţie de performanţele academice;

f).Dreptul de a refuza să participe la procesul educaţional mai mult de 8 ore pe zi;

g).Dreptul de a contesta notele obtinuţe la examenele scrise, rezolvarea contestaţiei fiind facută de către o comisie din care nu fac parte cadre didactice care au evaluat iniţial, în prezeţna studentului contestator, în cazul în care studentul solicită acest lucru;

h).Dreptul de a beneficia de un număr minim de cursuri opţionale din totalitatea cursurilor universităţii, pentru a asigura un traseu flexibil de invăţare;

i).Dreptul de a beneficia de gratuitate la eliberarea actelor care atestă statutul de student, precum şi a actelor de studiu;

j).Dreptul de a avea un statut la nivelul fiecărei universităţi, adoptat de Senatul Universitar, care să respecte cadrul oferit de Statutul Studentului naţional;

k).Dreptul organizaţiilor studenţeşti de a realiza un raport anual prin care să evalueze măsura în care se respectă şi se implementează Statutul Studentului.